TUYỀN MAI

              TUYỀN MAI

Đây rồi nữ sĩ nét thông minh
Dáng vẻ thanh mai đứng một mình
Dõi tận phương trời tâm sáng tỏa
Nhìn ra nhân thế dạ trung trinh
Hồn thơ biển cả trào dâng sóng
Ánh mắt dao cau sắc lẹm tình
Nghìn lẻ một đêm thơ ủ mộng
Mạch vần suối chảy tứ lung linh.

                        9-8-2018
                Nguyễn Đắc Công

Bài họa:
          CHỈ MÔNG MÀ THÔI

Mãi cảm ơn dày nguyệt chứng minh
Bài thơ Nguyễn Đắc tặng cho mình
Tìm câu vẽ ý bừng hương ngọc 
Chọn chữ thêu vần tỏa sắc trinh
Vạn thuở treo tường mong thắm nghĩa
Nghìn thu khắc dạ để thân tình 
Vần thơ xướng họa đời vui khỏe
Hỏi có tương phùng cõi mộng linh .

                              Mai Tuyền

Tôi rất thích bài thơ này của MAI:

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM MỘNG
( Đêm 110 - HỎI )

Ta còn vẽ được mấy mùa xuân
Để thấy vườn thơ đẹp giữa trần
Dẫu biết tim vàng say ảo mộng
Hay là biển tím đọng phù vân
Lời ươm để nắng hồng bao độ 
Nghĩa trải làm mây trắng vạn lần
Đá cũng hoài xanh màu của ngọc 
Cho đàn khảy nhịp sóng tình ngân .

Tg : Tuyền Mai ( Suối Mai ) Ngày 5/8/2018 .