GIẤC MỘNG TUỔI 64

Thơ vui nhân nhân sinh nhật  (1-8 ) 
 
     GIẤC MỘNG TUỔI 64

Lớn tuổi mà sao ước đủ đầy
Như thời trai trẻ - Tính sao đây?
Núi đôi Quản Bạ còn mong tới
Bãi biển Đồ Sơn vẫn muốn vầy
Cua ghẹ vài cân chưa biết ngán
Nàng Hương
(*) nửa lít chẳng thèm say
Cầu cho sức khỏe đời thanh thản 
Để giấc mơ Tiên đẹp mỗi ngày.
                   
Nguyễn Đắc Công
(*) Tên một loại rượu