TỰ NGẮM HÀNG

Thơ vui:Cảm tác ảnh
       
           TỰ NGẮM HÀNG
      (Giao cổ đối - Lưu thủy đối)

Thủa bé mẹ sinh chẳng nặn mà
Của mình tự có tuyệt vời nha
Lùm lùm đôi quả xinh tình mộng
Hai núm hồng hồng đẹp nhũ hoa
Vừa muốn khoe ra phần tuyệt mỹ
Lại mong che đậy nét kiêu sa
Mở nhìn he hé em càng thích
Chả trách mấy chàng mắt quỷ ma.

                            1-7-2018
                   Nguyễn Đắc Công

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','unoh7mc99do34iigpd1ra9jnu3','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 16:30:11','/a563328/tu-ngam-hang.html')