MỬNG SINH NHẬT

             MỪNG SINH NHẬT
(Vợ chồng Bác Thắng - Hồng cùng tuổi 70)

Trời se nên cặp đẹp duyên đời
Đồng tuế Trâu vàng ghép hợp đôi
Con cháu đề huề luôn phát đạt
Gia đình hạnh phúc thật vui tươi
Lễ mừng sinh nhật cùng lên lã
Kỷ niệm năm này đã bảy mươi
Cầu chúc cao niên càng mạnh khỏe
Sánh vai nhau đến tuổi trăm mười.

                      10 - 6 - 2018
                  Nguyễn Đắc Công