HỌA SUY VONG

           HỌA SUY VONG

Cho Tàu thuê đất quả là điên
Thảm họa suy vong thấy nhãn tiền
Trúng kế lâu dài XÂM LÃNH THỔ
Mắc mưu thâm độc LẤY TÀI NGUYÊN
Chỉa chôm dầu mỏ trong lòng biển
Moi trộm vàng kim ở đất liền
Long mạch nước nhà khi đã thủng
Đâu còn vinh hiển xứ Rồng Tiên.

                            9-6-2018
                     Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

               CẢNH GIÁC!

Cầm cố đất đai thật quá điên!
Đặc Khu cho mướn để…thu tiền
Dần mòn sông núi không còn nữa
Nhanh chóng biển trời chẳng vẹn nguyên
Kế hiểm đánh lừa thi thố trước
Mưu sâu thôn tính triển khai liền
Vào nhà Sói phải thò chân trước
Muốn đuổi trừ phi có…phép Tiên!

                     Lê Trường Hưởng

           HỌA NHÃN TIỀN

Chín chín năm thuê chắc hẳn điên                                                

Suy vong họa đến chỉ vì tiền                                                 

Mơ màng bấm nút giang sơn mất                                                  

Tỉnh ngộ cầm cân  nước vẹn  nguyên              

Đã hám dầu thô xâm lấn biển                                               

Lại tham khoáng sản đất đai liền

Hồn thiêng sông núi nên gìn giữ                                                 

Để xứng con Rồng với cháu Tiên.

                               THÁI HÀ                    

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Bài họa đồng khí rất hay.Cảm ơn chị Thái Hà.

THÁI HÀ

HỌA NHÃN TIỀN

Bài họa

          HỌA NHÃN TIỀN

Chín chín năm thuê chắc hẳn điên                                                

Suy vong họa đến chỉ vì tiền                                                 

Mơ màng bấm nút giang sơn mất                                                  

Tỉnh ngộ cầm cân  nước vẹn  nguyên              

Đã hám dầu thô xâm lấn biển                                               

Lại tham khoáng sản đất đai liền

Hồn thiêng sông núi nên gìn giữ                                                 

Để xứng con Rồng với cháu Tiên.

 

 THÁI HÀ                    

 

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa đồng khí rất hay.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Cảnh Giác!

CẢNH GIÁC!
 

Cầm cố đất đai thật quá điên!
Đặc Khu cho mướn để…thu tiền
Dần mòn sông núi không còn nữa
Nhanh chóng biển trời chẳng vẹn nguyên
Kế hiểm đánh lừa thi thố trước
Mưu sâu thôn tính triển khai liền
Vào nhà Sói phải thò chân trước
Muốn đuổi trừ phi có…phép Tiên!
 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','7thpcdabddokfurgcq4fs6oea5','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:42:55','/a562314/hoa-suy-vong.html')