BẤT BÌNH

                 BẤT BÌNH 
(Họa bài QUÁ...KINH - Lê Trường Hưởng)

Còn đâu thể diện Hội thơ mình
Thi hữu ba miền thấy thất kinh
Sai luật Đường thi sao được giải?
Phạm quy, Giám khảo có vô tình?
Văn chương chắt lọc cần tôn quý
Nghệ thuật xem thường bị rẻ khinh
Nhắn gửi "bệ, ban" cùng tác giả
Danh, tài đích thực mới nên VINH.
                            30-5-2018
                       Nguyễn Đắc Công 

Bài xướng:

         QUÁ…KINH!

Có thể nào tin ở mắt mình?
Hội thi trao Giải thấy mà…kinh!
Chưa thông Niêm Luật là…vô ý?
Chửa thạo chữ câu chẳng…cố tình?
“Con Cóc” tâng cao thành nhất bảng
“Đường đen” xếp đỉnh để tôn vinh
Ủy viên Đức Thọ lên Sân khấu
Tất thẩy Làng ta đã bị…khinh!
                            L.T.H.

Ảnh 1`: Bài thơ "Bác Hồ người mang hồn nước" của Tác giả Lê Quang Chức được giải nhất
Ảnh 2: Bà Bùi Thị Hương – Ủy viên TB Hội Khuyến học Việt Nam,GĐ Nhà xuất bản Dân trí và ông Đức Thọ - Ủy viên TV Hội thơ Đường luật Việt Nam trao giải cho tác giả Lê Quang Chức.


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','mgvhl5jhnd952vbu6pm2qps287','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:08:47','/a561942/bat-binh.html')