SỐ PHẬN

Cảm tác ảnh:
                
 SỐ PHẬN

Ngây thơ trong trắng nét ngời xinh
Cô gái đồng quê đẹp dáng hình
Bùn lấm không nhòa da nõn mịn
Áo dơ chẳng bẩn tấm lòng trinh
Mưa sa nếu đọng vào Khuê Các
Em đã thanh cao chốn Thượng Đình
Số phận an bài ai tránh được
Sang,hèn,may,rủi,nhục hay vinh!

                       
 28-5-2018
                 Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

            DUYÊN PHẬN

  Nền nã vẹn toàn bóng dáng xinh

  Dung nhan phúc hậu đẹp thân hình                                     

  Căng hồng đôi má hồn trong sáng              

  Tròn lẳn bờ vai  dạ tuyết Trinh

  Tiếng tốt đưa xa vào cửa Chúa                                  

  Điều hay vọng tới chốn cung Đình

  Tình duyên dẫu ước mơ mà được

  Sướng, khổ, sang , hèn, biết có vinh.

                                 THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài họa rất hay.

THÁI HÀ

  DUYÊN PHẬN

Bài họa

         DUYÊN PHẬN

 

  Nền nã vẹn toàn bóng dáng xinh

  Dung nhan phúc hậu đẹp thân hình                                     

  Căng hồng đôi má hồn trong sáng              

  Tròn lẳn bờ vai  dạ tuyết Trinh

  Tiếng tốt đưa xa vào cửa Chúa                                  

  Điều vang vọng tới chốn cung Đình

  Tình duyên dẫu ước mơ mà được

  Sướng, khổ, sang , hèn, biết có vinh

 

    THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','4mge60liubb5shhv9r0cun07u5','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:45:16','/a561846/so-phan.html')