HẮN

                     HẮN

Hắn làm ta nhớ chứ yêu đâu
Hắn khóc cho ta chẳng nén sầu
Hắn nói nửa lời ta đã hiểu
Hắn cười chớm hé tớ vui mau
Hắn ôm ta cũng ghì cho chặt
Hắn ngủ tớ cùng đánh giấc sâu
Hắn vắng vài hôm ta nức nở
Hắn làm ta nhớ chứ yêu đâu.
                     
16-1-2013
               Nguyễn Đắc Công

Bài họa:
             
 TIỄN BẠN

Họ vắng mấy ngày chứ trốn đâu?
Họ đi Hàn Quốc, một ta sầu
Họ an ủi rằng đừng buồn quá
Họ động viên rồi chớ khóc mau
Họ nói tại vì suy đang cạn
Họ cho là thế nghĩ chưa sâu
Họ ôm thật chặt, mình rơi lệ!
Họ vắng mấy ngày chứ trốn đâu?

                       Hong Nguyen

 
 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','skbd7itgh8cgmrlcnvd6ijj947','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 16:30:21','/a561307/han-1.html')