BUỒN

                 BUỒN
Sân chơi Blogs vắng người chơi
Cảm hứng xem ra tẻ nhạt rồi
Nhiệt huyết hồn thơ như lắng lại
Bồi hồi nhớ lại một thời vui.

             Nguyễn Đắc Công
Bài họa:

                    NHỚ

 Blogs hôm nào bạn đến chơi

 Bạn thơ thân thiết với nhau rồi

 Không nhẽ sông ngân đà bến vắng

 Mong ngày thuyền cập để đông vui

                                   THÁI HÀ
                   TIẾC NUỐI

Chẳng thấy đâu người cũ đến chơi
Ngôi nhà vắng ngắt vắng tanh rồi
Hương tàn khói lạnh không đèn nến
Tiếc nuối một thời đủ mặt vui.

                     Lê Trường Hưởng

             

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn Bác Hưởng và chị Thái Hà với thơ họa đồng cảm rất hay.

Lê Trường Hưởng

Tiếc nuối

 TIẾC NUỐI

Chẳng thấy đâu người cũ đến chơi
Ngôi nhà vắng ngắt vắng tanh rồi
Hương tàn khói lạnh không đèn nến
Tiếc nuối một thời đủ mặt vui.

Lê Trường Hưởng

THÁI HÀ

NHỚ

Bài họa:

                 NHỚ

 Blogs hôm nào bạn đến chơi

 Bạn thơ thân thiết với nhau rồi

 Không nhẽ sông ngân đà bến vắng

 Mong ngày thuyền cập để đông vui

 

    THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','clbmo4177hjo1rc9gm3japbr02','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 16:30:34','/a561253/buon.html')