KÍNH MỪNG THỌ

          KÍNH MỪNG THỌ

Mừng Mợ xuân này tuổi tám mươi
An nhiên tự tại với yêu đời
Gia đình hạnh phúc luôn êm ấm
Con cháu đề huề mãi nhộn vui
Họ tộc hân hoan lời chúc tụng
Quê hương rộn rã tiếng reo cười
Cầu mong tuổi Hạc đầy sung sức
Khoẻ mạnh thư nhàn sống thảnh thơi.

                           25-3-2018
                        (9-2 Mậu Tuất)
                      Nguyễn Đắc Công
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Đắc Huân và Nguyễn Thu Hiền, mọi người đang đứng