NGỰA TRUNG THÀNH

            NGỰA TRUNG THÀNH

Tính cách hiên ngang thích vẫy vùng
Thân hình tráng kiện dáng oai phong
Trường đua rượt đuổi nhanh như gió
Chiến trận xông pha mạnh tựa Rồng
Bổ vó đường xa phi nước đại
Rung bờm phố hội bước thong dong
Trung thành nhất mực mà ngay thẳng
Khốn khó nguy nan vẫn hết lòng.
                                 
 30/1/2014
                          Nguyễn Đắc Công

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','piidfgk8185o41di7n8tl5fcq4','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 16:30:23','/a364116/ngua-trung-thanh.html')