CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

   CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Chúc mừng năm mới bạn gần xa
Cuộc sống yên vui với nước nhà
Kinh tế đủ đầy... không lũ lụt
An ninh bền vững ...chẳng phong ba
Loại trừ gian tế - Loài ma quỷ
Tận diệt quan tham - Lũ ác tà
Giữ chắc chủ quyền nơi biển đảo
Niềm tin hạnh phúc nở muôn hoa.
                       
Nguyễn Đắc Công

Hình ảnh nội tuyến 1
Bài họa:

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

  Xuân đến vui mừng chúc bạn xa

   An nhiên hạnh phúc đến muôn nhà                   

   Giao thương chớ để gieo mầm họa

   Giáp hạt không còn đói tháng ba

   Trừ hết quan tham loài ác quỷ

   Diệt mau gian giảo giống ma tà

   Chủ quyền giữ vững ngoài biên đảo

   Đất nước hùng cường nở thắm hoa

                                    THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài họa đồng cảm  mừng năm mới.

THÁI HÀ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Bài họa

       CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

  Xuân đến vui mừng chúc bạn xa

   An nhiên hạnh phúc đến muôn nhà                   

   Giao thương chớ để gieo mầm họa

   Giáp hạt không còn đói tháng ba

   Trừ hết quan tham loài ác quỷ

   Diệt mau gian giảo giống ma tà

   Chủ quyền giữ vững ngoài biên đảo

   Đất nước hùng cường nở thắm hoa

 

      THÁI HÀ
 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','7mcoljavvvf3msirfafs6t6do2','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:39:18','/a336477/chuc-mung-nam-moi-2018.html')