QUAN LỚN VÀO TÙ


        QUAN LỚN VÀO TÙ

Thiên cung đang ngự... hạ tuyền đài
Vận hạn quan trường thật quái thai
Khi đã cùm gông cùng áo số
Đâu còn mũ mão với cân đai
Khi Thăng sếp lớn vơ tiền đẫy
Lúc giáng xà lim bóc lịch dài
Quan chỉ nhất thời dân vạn đại
Muôn đời thành ngữ chẳng hề sai.
                             
 9-12-2017
                     Nguyễn Đắc Công 
Bài họa:

    TRÈO CAO NGÃ ĐAU!

Cao thủ võ lâm cũng rớt đài!
“Anh hùng nhất khoảnh” tự trong…thai
Thắng nhiều địch thủ mau thăng cấp
Thua một đối phương chóng hạ đai
Ngôi Bá muốn ôm cho trước mắt
Ngai Vương mong đoạt để lâu dài
Coi trời chỉ lớn bằng…vung đậy
Leo mãi có ngày ngã chẳng sai!

                     Lê Trường Hưởng

          ĐẾN VÒNG LAO LÝ  

  Đang ngự lệnh trên chỉ hạ đài               

  Quan trường ngỡ tưởng tự đầu thai                      

  Ô che chống đỡ Mình cao số

  Pháp luật  phen này Tớ xuống đai

  Chức lớn phóng tay chi thật đẫy

  Lòng tham lao lý nhận đâu dài

   “Nhất thời” ngai ghế bao đời nghiệm            

    “Vạn đại” dân lành chẳng có sai                                                   

                                    THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài họa rất hay.

THÁI HÀ

ĐẾN VÒNG LAO LÝ  

Bài họa

      ĐẾN VÒNG LAO LÝ  

  Đang ngự lệnh trên chỉ hạ đài               

  Quan trường ngỡ tưởng tự đầu thai                      

  Ô che chống đỡ Mình cao số

  Pháp luật  phen này Tớ xuống đai

  Chức lớn phóng tay chi thật đẫy

  Lòng tham lao lý nhận đâu dài

   “Nhất thời” ngai ghế bao đời nghiệm            

    “Vạn đại” dân lành chẳng có sai                                                   

        THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài thơ họa rất hay.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

TRÈO CAO NGÃ ĐAU!

Cao thủ võ lâm cũng rớt đài!
“Anh hùng nhất khoảnh” tự trong…thai
Thắng nhiều địch thủ mau thăng cấp
Thua một đối phương chóng hạ đai
Ngôi Bá muốn ôm cho trước mắt
Ngai Vương mong đoạt để lâu dài
Coi trời chỉ lớn bằng…vung đậy
Leo mãi có ngày ngã chẳng sai!

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','u0mlkq4acjdqttg4nmr3u3lp77','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:39:50','/a311413/quan-lon-vao-tu.html')