TỐI KIẾN CỦA GIÁO SƯ ĐIÊN

 

TỐI KIẾN CỦA GIÁO SƯ ĐIÊN 

Bất ngờ xuất hiện một người điên
Mang mác giáo sư tiến sĩ "hiền"
Đề xuất động rồ thay chữ cái
Chủ trương rửng mỡ đổi âm nguyên
Văn từ chuẩn nghĩa đang êm thấm
Lại sửa sai câu để nhiễu phiền
Chữ Việt đặc trưng ngôn ngữ Việt 
Cớ sao làm loạn rối ren thêm?.

25-11-2017
Nguyễn Đắc Công

Thử hỏi:Nếu thay chữ C cho ch và tr thì khi muốn biểu thị chữ TRANG giấy và chữ nắng CHANG CHANG thì đều dùng chữ Caq sao?

"cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt".

* Mời đọc ở đây:https://baomoi.com/khi-tieng-viet-duoc-viet-…/c/24062603.epi
Bài họa:

          XÉT KỸ THÊM!

Phá…Giáo sư hay Tiến sỹ điên?
Bùi Hiền viết sách có đâu hiền 
Lợn lành đem chữa cho…què quặt
Chữ đủ cắt đi để…mất nguyên
Con trẻ đánh vần bao rắc rối
Thầy cô dậy dỗ lắm ưu phiền
Phải chăng muốn xóa ngôn từ Việt?
Tư cách rất cần xét kỹ thêm!.

             Lê Trường Hưởng
 

         GIỮ GÌN BẢN SẮC

    Đề án “tạm thời”có nhẽ điên .

    Bấy nay mũ mão giáo sư "hiền"              

    Bỗng dưng đề xuất thay con chữ              

    Rỗi việc bày trò đổi  bộ nguyên

    Tiếng Việt đa âm từ nghĩa chuẩn                      

    La tinh khác ý lại ngang phiền    

    Giữ gìn bản sắc đang thuần khiết

    Xin chớ cải lùi rắc rối thêm.

                                  THÁI HÀ

           MIỄN BÀN

Nước nhà xuất hiện giáo sư điên 
Mộng tưởng rằng ta bậc thánh hiền 
Chữ viết ghép bừa thành của rởm 
Âm thanh phát bậy loạn đơn nguyên 
Mượn danh "Hội nhập" lòi đuôi dốt 
Núp bóng " Cải biên" lộ mớ phiền 
Quốc Ngữ ra đời hàng thế kỷ 
Rồng bay, phượng múa miễn bàn thêm ! 
                                Ngô Quốc Lộc

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng và Thái Hà đã góp bài họa rất hay.

THÁI HÀ

GIŨ GÌN BẢN SẮC

Bài họa

              GIŨ GÌN BẢN SẮC

    Đề án “tạm thời”có nhẽ điên .

    Bấy nay mũ mão giáo sư "hiền"              

    Bỗng dưng đề xuất thay con chữ              

    Rỗi việc bày trò đổi  bộ nguyên

    Tiếng Việt đa âm từ nghĩa chuẩn                      

    La tinh khác ý lại ngang phiền    

    Giữ gìn bản sắc đang thuần khiết

    Xin chớ cải lùi rắc rối thêm

     THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

XÉT KỸ THÊM!

Phá…Giáo sư hay Tiến sỹ điên?
Bùi Hiền viết sách có đâu hiền 
Lợn lành đem chữa cho…què quặt
Chữ đủ cắt đi để…mất nguyên
Con trẻ đánh vần bao rắc rối
Thầy cô dậy dỗ lắm ưu phiền
Phải chăng muốn xóa ngôn từ Việt?
Tư cách rất cần xét kỹ thêm!.

Lê Trường Hưởng