NHÀ GIÁO

Chào mừng ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

               NHÀ GIÁO

Nhà giáo tôn vinh quý tựa vàng

Tâm hồn dung dị đức cao sang

Tay vương bụi phấn - Nghề trong sạch

Lý tưởng trồng người - Nghiệp vẻ vang.

                            Nguyễn Đắc Công 
tranh ve co giao va hoc sinh 20/11