HỮU DANH VÔ THỰC

       HỮU DANH VÔ THỰC
"Họa hoán vận bàì "nhắn ai "- LTH )

"Hữu danh vô thực" thế thì thôi
Lão đã làm ta thất vọng rồi
Trước tưởng rất sành thơ giỏi luật
Nay rành chẳng phải hắn hơn tôi
Mù mờ đối ngẫu sao còn muốn...
Nỏ hiểu mô tê lại cứ đòi...
Xin kiếu từ đây đừng diện kiến
Phen này áp dụng..." cóc vôi bôi" (1)

                Nguyễn Đắc Công 
(1) Các cụ ta xưa thường bôi vôi vào lưng cóc trước khi mang con cóc đi nơi khác không muốn cóc ở trong nhà mình nữa.

Bài xướng:
         
  NHẮN AI

Trong đầu chỉ dúm…chữ mà thôi
Đã tưởng rằng ta…nhất bảng rồi
Xem chẳng biết gì mà nhạo báng
Đọc không hiểu hết lại chê bôi
Tự cao lên giọng coi thường bạn
Kiêu ngạo cất lời trọng cái Tôi
Khiêm tốn học người rèn đức tính
Vênh vang sĩ diện chớ đua đòi!
                     Lê Trương Hưởng

 
 
 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','gvg0jpooqdlpa6g3jqq6opgie3','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-15 08:18:55','/a310100/huu-danh-vo-thuc.html')