VUI TRUNG THU

            VUI TRUNG THU

Mặt nước hồ trong soi bóng gương
Mùi thơm hoa cỏ gió đưa hương
Trăng lên tỏa sáng tình nhân ái
Con trẻ tươi ngời nét mến thương
Các cháu thiếu nhi tô má đỏ
Các cô phụ trách đánh môi hường
Trung thu phá cỗ vui hồ hởi
Xúc cảm lòng người mãi đọng vương.
                     Nguyễn Đắc Công