CHẠNH LÒNG

       CHẠNH LÒNG

Se lòng lặng ngắm dải ti gôn
Nhớ chuyện tình xưa gợn nét buồn
Thiếu nữ ngây thơ đành lỡ hẹn
Chàng trai gở miệng* mất cầu hôn
Ví rằng cánh nở hoa tim vỡ
Để phải duyên tan bọt sóng cồn
Định mệnh chiều thu lời ứng nghiệm
Cho đời ứa máu tựa ti gôn.

                       
  28-4-1014
                   Nguyễn Đắc Công

* Trích dẫn ý trong bài HSHTG: "Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa tigon