TRÓT DẠI

             TRÓT DẠI

Đã trót mê lòng đã trót yêu
Một đêm gửi gắm một đêm chiều...
Ru hồn đắm đuối ru hồn ảo
Cảm xúc mơ màng cảm xúc "điêu"
Say mộng ngu si say mộng ẩu
Tỉnh cơn rồ dại tỉnh cơn liều
Thôi thì khắc dạ thôi thì nhớ
Chẳng dám theo tình chẳng dám yêu.

                                 7/4/2014
                          Nguyễn Đắc Công

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','bj9r59lmfp8riu9nss0ovqbcu6','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-15 08:18:57','/a308996/trot-dai.html')