TẠI SAO?

  TẠI SAO?

Hải phận của mình giặc tới lui
Hung hăng như ở chỗ không người
Đã từng chiếm đảo đưa quân đến
Nay lại giở trò tập trận chơi
Xâm phạm chủ quyền dân Việt đó
Coi khinh quốc thể nước Nam rồi
Tại sao chỉ phát lời "QUAN NGẠI"?
Cướp đã vào nhà phải đánh thôi.

                          6-9-2017
                    Nguyễn Đắc Công
Bài họa:

                SỢ THÌ THÔI

Nhún nhường chúng lấn chẳng hề lui

Bành trướng xâm lăng dụng biển người

Chiếm đóng Hoàng Sa gây cản trở

Phô bày sức mạnh diễn trò chơi

Thù đe đất nước vua Hùng đó

Giặc cướp non  sông Đại Việt rồi

"Quan Ngại" câu này không đủ lực

Đồng lòng đánh đuổi sợ thì thôi.

                            Liêu Đình Bá

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Liêu Đình Bá đang dưỡng bệnh mà vẫn dành thời gian họa thơ rất hay.Thật là ngưỡng mộ.Chúc bác nhanh chóng phục hồi sức khỏe và lại ra thơ đều nhé.Thân mến.

 

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Đắc Công lâu quá không ghé giao lưu

Sợ Thì Thôi

Nhún nhường chúng lấn chẳng hề lui

Bành trướng xâm lăng dụng biển người

Chiếm đóng Hoàng Sa gây cản trở

Phô bày sức mạnh diễn trò chơi

Thù đe đất nước vua Hùng đó

Giặc cướp non  sông Đại Việt rồi

"Quan Ngại" câu này không đủ lực

Đồng lòng đánh đuổi sợ thì thôi

Liêu Đình Bá