THƯƠNG ANH

Hướng tới ngày TBLS (27-7)

           THƯƠNG ANH

Thương quá là thương quá hỡi ôi!
Anh đi vắng mãi biệt xa rồi
Sẵn sàng chiến đấu vì dân tộc
Quyết chí hy sinh hiến cuộc đời
Đất Nước rạng ngời hoa thống nhất
Phần mình thấm lạnh máu xương rơi
Bao nhiêu năm ấy rừng ôm cốt
Hương khấn vọng đau đắng nghẹn lời.

                     Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

                   THƯƠNG ANH

      Anh em chia cắt tiếc thương ôi

       Năm tháng đã qua mấy chục rồi                                   

       Dũng cảm quên mình vì chủng tộc                        

        Hy  sinh  tuổi trẻ  hiến dâng đời                          

       Tinh thần quyết thắng nêu cao nhất               

       Công đồn đâu chút sợ đầu rơi

       Bấy năm đất bạn ôm hồn cốt

       Tâm nhang khấn vọng xót xa lời.

                                  THÁI HÀ            

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài họa đồng cảm rất chân thành.Thân mến.

THÁI HÀ

THƯƠNG ANH

  Hướng tới ngày TBLS (27-7)

     Bài họa

          THƯƠNG ANH

      Anh em chia cắt tiếc thương ôi

       Năm tháng đã qua mấy chục rồi                                   

       Dũng cảm quên mình vì chủng tộc                        

        Hy  sinh  tuổi trẻ  hiến dâng đời                          

       Tinh thần quyết thắng nêu cao nhất               

       Công đồn đâu chút sợ đầu rơi

       Bấy năm đất bạn ôm hồn cốt

       Tâm nhang khấn vọng xót xa lời

          THÁI HÀ