HY SINH VÌ NGHĨA CẢ

Tưởng nhớ anh trai Nguyễn Thiện Thuật (1950 -1970)

   HY SINH VÌ NGHĨA CẢ

Bốn bảy năm rồi anh đã xa
Ra đi từ ấy chẳng qua nhà
Niềm yêu gửi tặng cho dân tộc
Tuổi trẻ xin dành hiến Quốc Gia
Lý tưởng hy sinh vì Nước Bạn
Xương còn ở lại đất Chăm Pa
Hồn thiêng vun đắp tình giao hảo
Hữu nghị muôn đời mãi nở hoa.

               Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

           HY SINH VÌ NGHĨA CẢ

      Mẹ thương em nhớ những ngày xa                               

      Bốn bảy năm qua vắng bóng nhà                               

      Tổ quốc ghi công ngời Đất Nước

      Bảng vàng trao tặng rạng tư gia

      Hy sinh tuổi trẻ sâu tình Bạn

      Dũng cảm hồn thiêng nặng nghĩa Pa *

      Thế hệ ngàn năm vun hữu hảo

      Láng giềng muôn thủa thắm tươi hoa.
                                          THÁI HÀ

    * Đất Chăm Pa

      NHƯ MỘT ĐÓA HOA

Nằm lại quê người tít tắp xa
Ra đi mãi mãi chẳng về nhà
Kịp thời chặn đứng loài vong Quốc
Nhanh chóng xua tan lũ phá Gia
Xiêm Riệp kề vai cùng Bắc Cạn
Ăng Co sát cánh với Sa Pa
Hy sinh cứu bạn đầy cao cả
Nguyễn Thiện Thuật như một đóa hoa.

                           Lê Trường Hưởng

                                              

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa đồng cảm nhớ ơn liệt sĩ.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Bài họa

NHƯ MỘT ĐÓA HOA

Nằm lại quê người tít tắp xa
Ra đi mãi mãi chẳng về nhà
Kịp thời chặn đứng loài vong Quốc
Nhanh chóng xua tan lũ phá
Gia
Xiêm Riệp kề vai cùng Bắc Cạn
Ăng Co sát cánh với Sa Pa
Hy sinh cứu bạn đầy cao cả
Nguyễn Thiện Thuật như một đóa
hoa.

Lê Trường Hưởng

 

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà  với bài họa đồng cảm chân tình nhớ thương liệt sĩ.Thân mến.

THÁI HÀ

HY SINH VÌ NGHĨA CẢ

Bài họa

       HY SINH VÌ NGHĨA CẢ

      Mẹ thương em nhớ những ngày  xa                               

      Bốn bảy năm qua vắng bóng nhà                               

      Tổ quốc ghi công ngời Đất Nước

      Bảng vàng trao tặng rạng tư gia

      Hy sinh tuổi trẻ sâu tình Bạn

      Dũng cảm hồn thiêng nặng nghĩa Pa ( 1)

      Thế hệ ngàn năm vun hữu hảo

      Láng giềng muôn thủa thắm tươi hoa

    (1) đất Chăm Pa

          THÁI HÀ