NHỚ CÁC ANH

Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc:

           NHỚ CÁC ANH

Thế hệ muôn đời nhớ các anh
Ngàn hoa nở rộ khắp trên cành
Nghĩa trang tỏa khói làn hương trắng
Tổ Quốc nghiêng mình trước tuổi xanh
Giúp nước quên thân; lòng dũng cảm
Vì dân quyết tử; dạ trung thành
Tên vàng chói lọi ngời danh sử
Thế hệ muôn đời nhớ các anh.

                       25/7/2015
                Nguyễn Đắc Công

Bài họa :           

                  NHỚ CÁC ANH

     Muôn đời thế hệ nhớ công anh

     Thương tiếc hoa đơm nở rộ cành 

     Hương thắp gió đưa theo khói trắng                     

     Lời cầu tiếng vọng đến trời xanh

      Quên mình mưu trí ngày xung trận              

      Quyết thắng lập công lúc giữ thành

      Dũng khí thêm ngời trang lịch sử                        

      Muôn đời thế hệ nhớ công anh.

                                   THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Rất hay! Bài họa của chị rất mượt,lên tay quá.Cảm ơn chị Thái Hà nhé.Thân mến.

THÁI HÀ

NHỚ CÁC ANH

           Bài họa            

        NHỚ CÁC ANH

     Muôn đời thế hệ nhớ công anh

     Thương tiếc hoa đơm nở rộ cành 

     Hương thắp gió đưa theo khói trắng                     

     Lời cầu tiếng vọng đến trời xanh

      Quên mình mưu trí ngày xung trận              

      Quyết thắng lập công lúc giữ thành

      Dũng khí thêm ngời trang lịch sử                        

      Muôn đời thế hệ nhớ công anh

           THÁI HÀ