KHÓC CHỒNG

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc:

              KHÓC CHỒNG

Tiếng nấc tan hòa lẫn gió đông
Bi ai góa phụ khóc thương chồng
Niềm tin trước đã say lòng đợi
Thất vọng bây giờ mỏi mắt trông
Nức nở hương thờ; tâm dạ sáng
Lâm ly khói vọng; trái tim hồng
Vì dân giúp nước anh nằm lại
Giữa chốn hoang rừng có lạnh không!

                                 28/4/2014
                         Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

          NGÓNG CHỒNG

Xuân qua Hạ tới lại Thu Đông
Mùa nối tiếp nhau vợ ngóng chồng
Chung thủy yêu thương hôm sớm đợi
Sắt son nhung nhớ tháng năm trông
Niềm tin cháy bỏng như đèn sáng
Hy vọng bừng lên tựa lửa hồng
Cánh Nhạn truyền tin sao vắng bặt
Thành nàng Tô Thị xót xa không!

Lê Trường Hưởng

              VỢ LIỆT SỸ

 Gió lùa thêm lạnh buổi chiều đông                                

 Vì Nước vì dân vợ  mất Chồng                                

 Thao thức canh khuya vò võ đợi                            

 Mong chờ tối sớm mỏi mòn trông

 Ghi công Tổ quốc sao ngời sáng                         

  Dũng cảm anh đâu tiếc máu hồng

  Xa xót hồn thiêng mưa nắng trải                              

  Hoa rừng nở thắm với hư không

                               THÁI HÀ

     THIẾU PHỤ CHỜ CHỒNG

Bốn mùa xuân hạ lại thu đông

Người vợ bao lâu nhớ đến chồng

Ngày tới bồn chồn lòng mãi ngóng

Đêm về khắc khoải dạ luôn trông

Mỏi mòn đã đợi phai môi thắm

Thổn thức lại mong nhạt má hồng

Son sắt thủy chung người thiếu phụ

Như là Tô Thị đáng thương không?
                          Đào Nguyên Lịch

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Đào Nguyên Lịch với bài thơ đồng cảm nhân ngày TBLS thật là hay.

Nguyên Lịch

THIẾU PHỤ CHỜ CHỒNG

 

Bốn mùa xuân hạ lại thu đông

Người vợ bao lâu nhớ đến chồng

Ngày tới bồn chồn lòng mãi ngóng

Đêm về khắc khoải dạ luôn trông

Mỏi mòn đã đợi phai môi thắm

Thổn thức lại mong nhạt má hồng

Son sắt thủy chung người thiếu phụ

Như là Tô Thị đáng thương không?

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn Chị Thái Hà với bài họa đồng cảm nhớ ơn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc.

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa thật sâu sắc.Kính bác.

THÁI HÀ

VỢ LIỆT SỸ

 Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc:       Bài họa

             VỢ LIỆT SỸ

 Gió lùa thêm lạnh buổi chiều đông                                

 Vì Nước vì dân vợ  mất Chồng                                

 Thao thức canh khuya vò võ đợi                            

 Mong chờ tối sớm mỏi mòn trông

 Ghi công Tổ quốc sao ngời sáng                         

  Dũng cảm anh đâu tiếc máu hồng

  Xa xót hồn thiêng mưa nắng trải                              

  Hoa rừng nở thắm với hư không

 THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Bài họa

NGÓNG CHỒNG

 

Xuân qua Hạ tới lại Thu Đông
Mùa nối tiếp nhau vợ ngóng chồng
Chung thủy yêu thương hôm sớm đợi
Sắt son nhung nhớ tháng năm trông

Niềm tin cháy bỏng như đèn sáng
Hy vọng bừng lên tựa lửa hồng
Cánh Nhạn truyền tin sao vắng bặt
Thành nàng Tô Thị xót xa không!

 

Lê Trường Hưởng