NẶNG TÌNH SA PA

                 NẶNG TÌNH SA PA
        (Họa bài "SA PA" - Gió Phương Nam)

      Nhớ rượu ngô nàng chuốc chẳng cai
      Dư hương còn đọng ngấm men hoài
      Hồn thơ lai láng đà khai mở
      Thi hứng rạt rào đã nghén thai
      Bồng đảo mê hồn em váy ngắn
      Suối khe nặng nghĩa bóng chân dài
      Đến đây rạo rực lòng mơ mộng
      In dấu chợ tình mãi chẳng phai.

                                 19-12-2012
                          Nguyễn Đắc Công 

Bài xướng:

                  SA PA

Ngắm nhìn tuyệt tác của Lào Cai
Cảnh đẹp người xinh đắm đuối hoài
Con suối Mường Hoa ôm cổ tích
Đôi gò Bồng Đảo ngự thiên thai
Biển mây khói sóng mù dày đặc
Triền lúa bậc thang thảm ngút dài
Nâng chén rượu ngô sơn nữ chuốc
Chợ Tình say khướt chẳng mờ phai.

                        GIÓ PHƯƠNG NAM