THAM NHŨNG

               THAM NHŨNG

Phòng chống hô hào hiệu quả đâu
Súng săn đạn giấy sượt qua đầu
Nai không ngơ ngác mà vươn tới 
Hổ chẳng giật mình ngoảnh lại sau
Kho bạc chúng rình chôm tựa chớp
Núi vàng nó móc cướp cho mau
Quan tham đục khoét vơ đầy túi
Để cả giang san nỗi thảm sầu.

                            21-11-2012
                     Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

              THAM NHŨNG

 Lòng tham không thấy đáy nơi đâu       

 Đạn bắn sượt thôi chớ trúng đầu                                                                                          
 “Rung cây” rụng quả này lo trước

“Dọa khỉ” chạy rồi nọ lường sau

 Lợi danh mua bán nhanh như chớp

 Béo bở  tăm tia tính rõ mau

 Vay nợ  khắp  nơi  vơ  đẫy  túi

 Cháu  con  hệ  lụy  có  đau sầu

                            THÁI HÀ
 

             THAM NHŨNG

Khua chiêng gõ trống…dọa ai đâu
Tham nhũng phát trên tận…đỉnh đầu
“Vùng cấm” bảo không mà đặt… trước
“Xử nghiêm” nói có lại đưa…sau
 
“Giơ cao”…giơ mãi sao giơ chậm
“Đánh khẽ”…đánh liền thấy đánh
 mau
Ngân khố trống trơn Quan nứt túi
Nghĩ suy trăn trở chuốc thêm sầu!

                  Lê Trường Hưởng

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa đồng khí rất hay.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Bài họa

THAM NHŨNG

 

Khua chiêng gõ trống…dọa ai đâu
Tham nhũng phát trên tận…đỉnh đầu
“Vùng cấm” bảo không mà đặt… trước
“Xử nghiêm” nói có lại đưa…sau

“Giơ cao”…giơ mãi sao giơ chậm
“Đánh khẽ”…đánh liền thấy đánh
mau
Ngân khố trống trơn Quan nứt túi
Nghĩ suy trăn trở chuốc thêm sầu!

 

Lê Trường Hưởng

 

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài họa đồng khí rất hay.Thân mến.

THÁI HÀ

THAM NHŨNG

Bài họa

         THAM NHŨNG

 Lòng tham không thấy đáy nơi đâu       

 Đạn bắn sượt thôi chớ trúng đầu                                                                                           “Rung cây” rụng quả này lo trước

“Dọa khỉ” chạy rồi nọ lường sau

 Lợi danh mua bán nhanh như chớp

 Béo bở  tăm tia tính rõ mau

 Vay nợ  khắp  nơi  vơ  đẫy  túi

 Cháu  con  hệ  lụy  có  đau sầu

 THÁI HÀ