NHỚ SONG THÂN

 NHỚ SONG THÂN

Nghĩ lại cảnh đời năm, tháng qua
Buồn sao khi thấy cảnh chiều tà
Bâng khuâng trong dạ lưu hình mẹ
Trĩu nặng nơi lòng ẩn bóng cha
Mẹ mải lo toan chăm tổ ấm
Cha đi kháng chiến cứu sơn hà
Song thân một thủa đầy gian khổ
Chưa hưởng an nhàn đã khuất xa.
                                 1-2-2013
                         Nguyễn Đắc Công