YÊU ĐA DẠNG

Xướng họa vui:

Bài xướng:
                
  CHỮ YÊU

Dù rằng biết khổ vẫn thèm yêu
Vượt suối trèo đèo đến với yêu
Có lẽ đang yêu ròng rã nhớ
Nên càng ngóng đợi thiết tha yêu
Bần thần biểu hiện yêu say đắm
Lững thững mong chờ thích mến yêu
Bạn hữu giao lưu yêu xướng họa
Tình người gắn bó chữ thương yêu.
                        Trần Ngọc Bích

Bài họa:
            
 YÊU ĐA DẠNG

Lắm nghĩa đa hình một chữ YÊU
Tâm lòng rung động nói lời YÊU
Nồng nàn cháy bỏng du hồn mộng
Rạo rực mơ màng đắm dạ YÊU
Lưng chẳng tới giường xao xuyến nhớ
Hồn không bên xác ngẩn ngơ YÊU
Giao lưu xướng họa vui thi hữu
Cũng nảy sinh tình gửi gắm YÊU.
                     Nguyễn Đắc Công