NGHĨ VỀ CUỘC THI THƠ

 NGHĨ VỀ CUỘC THI THƠ

Cám cảnh cuộc thi thấy bất bình 
Rối lòng không thể lặng im thinh
Văn chương đáng lẽ vì tinh túy
Nghệ thuật phải là vị chúng sinh
Có kẻ cam tâm vì giải thưởng
Làm thơ vị kỷ đến vô tình
Đường thi bác học nhưng thuần khiết
Đâu phải chợ Mường Thổ lẫn Kinh.

                                30-4-2017
                         Nguyễn Đắc Công

Bài họa:
                   Y ĐỀ !

Mình viết,mình nghe đỡ bất bình
Cái gì giờ cũng thấy không minh
Túi cơm.kém cả bầy gia thú
Giá áo.thua nhiều lũ súc sinh
Nẩy mực đưa người hay vị kỉ
Cầm cân dùng kẻ chỉ vì tình
Thơ,văn chắc hẳn thua đơn thuốc
Nghệ thuật tranh giành ấy mới kinh...!

                         Hùng Võ Daklak
 

          NỐI THƠ TẮC TỊ

Thi phú ai đây chẳng luận bình

Bởi chăng tắc tỵ mới làm thinh

Vài câu rối rắm còn hồi phục

Mấy chữ lập lờ cũng tái sinh

Đã ngỡ hay ho nên cạn nghĩa

Lại cho tốt đẹp mới vơi tình

Cách tân kiểu ấy sao mà lạ

Lộn xộn quá rồi Mán với Kinh.
                     Đào Nguyên Lịch

 

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Đào Nguyên Lịch đã họa thơ cảm nhận

 

Nguyên Lịch

NỐI THƠ TẮC TỊ

Thi phú ai đây chẳng luận bình

Bởi chăng tắc tỵ mới làm thinh

Vài câu rối rắm còn hồi phục

Mấy chữ lập lờ cũng tái sinh

Đã ngỡ hay ho nên cạn nghĩa

Lại cho tốt đẹp mới vơi tình

Cách tân kiểu ấy sao mà lạ

Lộn xộn quá rồi Mán với Kinh!