XÓA BỎ HẬN THÙ

                  XÓA BỎ HẬN THÙ
           
            Người thua kẻ thắng mộng hồn du
            Trải cuộc chiến tranh vẫn phập phù
            Phái giữ non sông là sáng suốt
            Phe theo đế quốc có đần ngu?
            Dại khôn nào biết khi binh lửa
            Xấu, tốt ai hay lúc hỏa mù.
            Đất nước thanh bình nên tỉnh ngộ
            Thù quên oán bỏ đẹp tình ru.
 
                                  Nguyễn Đắc Công
Bài họa:

                     HÒA HỢP TOÀN DÂN

            Chìm đắm mãi trong cuộc mộng du

            Tổ tiên buồn giận có đâu phù

            Gà cùng một mẹ tranh là…tỉnh?

            Huynh đệ chung nhà đấu có…ngu?

            Đường sáng không mong mong bụi rậm

            Trời quang chẳng muốn muốn mây mù

            Người thua kẻ thắng đều…ta cả!

            Hòa hợp toàn dân tốt lắm ru!

                              Lê Trường Hưởng
 

         

                BẮT TAY HÒA HỢP 

         Đời người như một kiếp phù du 
         Ngắn ngủi mong manh chẳng dễ phù 
         Xóa bỏ hận thù lòng rộng mở 
         Khư khư chia rẽ trí thêm ngu 
         Trông về quá khứ thôi mơ mộng
         Hướng tới tương lai hết mịt mù 
         Cuộc chiến đi qua đừng nuối tiếc 
         Bắt tay hòa hợp chuyện êm ru ! 
                               
  Ngô Quốc lộc


alt

                  Cảnh người di tàn trước ngày 30-4-1975 ở Sài Gòn

        

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Ngô Quốc Lộc với bài họa thật là hay.Kính bác.

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

     BẮT TAY HÒA HỢP 

Đời người như một kiếp phù du 
Ngắn ngủi mong manh chẳng dễ phù 
Xóa bỏ hận thù lòng rộng mở 
Khư khư chia rẽ trí thêm ngu 
Trông về quá khứ thôi mơ mộng
Hướng tới tương lai hết mịt mù 
Cuộc chiến đi qua đừng nuối tiếc 
Bắt tay hòa hợp chuyện êm ru ! 
                   Ngô Quốc lộc

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa đồng khí rất hay.Kính bác

Lê Trường Hưởng

Góp với Đắc Công bài họa

HÒA HỢP TOÀN DÂN

            Chìm đắm mãi trong cuộc mộng du

            Tổ tiên buồn giận có đâu phù

            Gà cùng một mẹ tranh là…tỉnh?

            Huynh đệ chung nhà đấu có…ngu?

            Đường sáng không mong mong bụi rậm

            Trời quang chẳng muốn muốn mây mù

            Người thua kẻ thắng đều…ta cả!

            Hòa hợp toàn dân tốt lắm ru!

Lê Trường Hưởng