PHÚC

Cảm tác ảnh:

                    福 PHÚC

Chữ PHÚC là đây Nhất-Khẩu-Điền *
Bằng lòng an phận ấy là Tiên
Cày xong thửa ruộng lên bờ nghỉ
Đắp đủ bờ bao đánh giấc liền
Hưởng gió tình em say quạt mát
Nằm trên thảm cỏ gối đùi êm
Niềm vui chồng vợ mơ mùa gặt
Thanh thản vô tư chẳng lụy phiền.

                                   17-4-2017
                           Nguyễn Đắc Công

*  福 PHÚC gồm có 3 chữ( Nhất: 一 Khẩu:口:Điền:田 (nghĩa là mỗi người trong gia đình sống làm việc và thu hoạch trên mảnh đất của riêng mình, không bon chen với thiên hạ là thanh thản và hạnh phúc nhất)
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời