ĐẶC SẢN BỔ DƯƠNG

 ĐẶC SẢN BỔ DƯƠNG

Đi chợ săn lùng món thịt dê
Tối nay khấp khởi đợi chồng về
Rượu ngon mua ở hàng trên phố
Rau sống hái từ ruộng mé đê
Một miếng anh ơi! này cốc chạm
Hai ly nàng hỡi! lại môi kề
Bổ dương ích khí nguồn sinh lực
Thỏa mãn đêm tình cứ thích mê.
                             26-1-2015
                      Nguyễn Đắc Công


Không có văn bản thay thế tự động nào.
Họa phản biện:

    ĐẶC SẢN BỔ…NHÀO!

Nghe đồn hiệu nghiệm…tiết canh  Dê
Đi chợ chị em cố chuốc về
“Cuốc lủi” một chai mua dưới phố
Hành tươi dăm củ hái ven  đê
Đinh ninh…tác dụng liền sau đó
Chắc mẩm…thành công đã cận kề
Nào biết Phê non chàng…ngộ độc
Gọi xe vào Viện vẫn hôn mê!

Lê Trường Hưởng

 

Nguyễn Đắc Công

Cảm nhận

Bài họa phản biện rất hay.Cảm ơn bác Hưởng.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với Đắc Công

 ĐẶC SẢN BỔ…NHÀO!

 

Nghe đồn hiệu nghiệm…tiết canh  Dê
Đi chợ chị em cố chuốc về
“Cuốc lủi” một chai mua dưới phố

Hành tươi dăm củ hái ven  đê
Đinh ninh…tác dụng liền sau đó
Chắc mẩm…thành công đã cận kề
Nào biết Phê non chàng…ngộ độc
Gọi xe vào Viện vẫn hôn mê!

 

Lê Trường Hưởng