CHÁN THƠ

Bài viết để cười vui chốc lát, không có ý mạo phạm.Mong các bạn yêu thơ đừng ném đá nhé.

           CHÁN THƠ

Phong trào cả nước rộ làm thơ
Phây búc xem đăng cứ mệt phờ
Vào với diễn đàn nghe mãi chán
Đến câu lạc bộ đọc căng no
Ấn hành bừa phứa dù hay dở
Tặng sách tràn lan dẫu ỡm ờ
Khách đến chơi nhà gia chủ nhắc:
"Thơ cùng giày dép để ngoài cho"

                                 18-3-2017
                           Nguyễn Đắc Công 
Bài họa:
 

      XUẤT BẢN THƠ

Có khổ nào hơn…xuất bản Thơ?
Chạy lui chạy tới mặt bơ phờ
In xong gửi tặng sao cho đủ
Phát hết biếu không thấy thật…no
Hỏi bạn loanh quanh cùng lấp lửng
Hỏi người ấp úng với ờ ờ…
Lướt qua chiếu lệ rồi…quăng sọt
“Mang nặng đẻ đau” chẳng biết cho!
                                

                         Lê Trường Hưởng

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa rất hay.Kính bác.

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với Đắc Công

XUẤT BẢN THƠ
 

Có khổ nào hơn…xuất bản Thơ?
Chạy lui chạy tới mặt bơ phờ
In xong gửi tặng sao cho đủ
Phát hết biếu không thấy thật…no

Hỏi bạn loanh quanh cùng lấp lửng
Hỏi người ấp úng với ờ ờ…
Lướt qua chiếu lệ rồi…quăng sọt
“Mang nặng đẻ đau” chẳng biết cho!

                                     

Lê Trường Hưởng