ĐẤT THÁNH THĂNG LONG

         ĐẤT THÁNH THĂNG LONG

(Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội )

HỒN đất ứng linh thắm đỏ cờ

THIÊNG liêng phấp phới sáng Thành Đô

SÔNG Hồng khắc nhớ bao công tích

NÚI Sóc lưu truyền chuyện Thánh xưa

HÀO kiệt anh hùng sinh mọi thủa

KHÍ bừng non nước rạng ngàn mơ

THĂNG hoa rực rỡ hồn dân tộc

LONG mạch vững bền ức vạn thu.

                                                    2-2010
                                         Nguyễn Đắc Công
Bài họa:
 

       HÀO KHÍ THĂNG LONG

HỒN non nước đỏ thắm màu cờ

THIÊNG thật ngàn năm đất thủ đô

SÔNG rộng ghi bao trang sử cũ

NÚI cao in vết vó câu xưa

HÀO hùng tuấn kiệt lưu danh nhớ

KHÍ vượng nhân tài ước thoả mơ

THĂNG tiến tự hào dân tộc Việt

LONG thành bền vững mãi ngàn thu

                           Trần Quang Tuân

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn Quang Tuân với bài họa rất hay.Thân mến.

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Thăm anh ! Chúc anh luôn khoẻ vui

HÀO KHÍ THĂNG LONG

HỒN non nước đỏ thắm màu cờ

THIÊNG thật ngàn năm đất thủ đô

SÔNG rộng ghi bao trang sử cũ

NÚI cao in vết vó câu xưa

HÀO hùng tuấn kiệt lưu danh nhớ

KHÍ vượng nhân tài ước thoả mơ

THĂNG tiến tự hào dân tộc Việt

LONG thành bền vững mãi ngàn thu

Trần Quang Tuân