TRẢ LẠI THƠ

Sáng 23/12/2016. Chúng tôi tham dự lễ tổng kết công tác năm 2016 và lễ ra mắt THƠ ĐƯỜNG HÀ NỘI tập VIII tại Trung tâm văn hoá tp Hà Nội
Thật là thất vọng khi xem lại tác phẩm đã in ,có rất nhiều bài bị sửa từ có bài còn bị sửa cả câu làm sai ý tác giả không những thế người sửa đã làm hỏng cả bài thơ do sửa sai niêm luật và thất đối (Nhà XB không hiểu thơ Đường luật mà dám sửa thơ)
Vậy có thơ rằng:

          TRẢ LẠI THƠ 
            (Nhất vận)

Buồn quá đau lòng tác giả thơ
Gửi bài xuất bản lạc Đường thơ
Luật niêm mù tịt mà biên tập
Kiến thức lờ mờ dám sửa thơ
Ngôn ngữ chưa sành sai ý tứ
Câu từ dở ẹt hỏng bài thơ
Gửi lời nhắn nhủ nhà in nọ
Đáy giếng ếch ngồi ...trả lại thơ.

                          27-12-2016
                    Nguyễn Đắc Công

Hình ảnh nội tuyến 1

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa phản biện rất tinh tế.Kính bác,

Lê Trường Hưởng

Lời Nhà Xuất Bản

IN THƠ
            (Nhất vận)

Các người sĩ diện muốn in thơ
Nhà Xuất Bản nên phải sửa thơ
Loại bỏ ngôn từ sai ở tứ
Chỉnh trang ngữ nghĩa xấu trong  thơ
“Thất niêm” quan điểm là trên hết
“Phạm luật” lập trường trước nhât thơ
Chẳng thích xin mời…đi chỗ khác
Coi chừng Tuyên Giáo tịch thu thơ!

 

Lê Trường Hưởng