THI NHÂN VÀO BẾP

        THI NHÂN VÀO BẾP

          Vốn chẳng vang danh một tấm chồng

          Lại làm nội trợ có buồn không

          Quên quên nhớ nhớ nồi kho khét

          Vụng vụng ngơ ngơ món luộc nồng

          Đứng bếp hồn treo trên ngọn lửa

          Bày mâm trí ở cõi trời đông

          Hằng mong trọn nghĩa chăm người ốm

          Mà nỗi mê thơ vẫn cháy lòng...

                                                   7-9-2015

                                          Nguyễn Đắc Công