CÔ ĐƠN

    Cảm tác ảnh:             
                   CÔ ĐƠN


  Gánh nặng ưu tư phải lặng thầm
  Nỗi niềm ẩn chứa ở trong tâm
  Vườn rau chẳng có người chung tưới
  Giường đệm nào đâu kẻ ké nằm
  Sáng dậy se lòng ga phẳng nếp
  Chiều về tủi phận bóng đơn thân
  Mong ai sưởi ấm hồn cô quạnh
  Đổi vẻ u sầu lấy nét xuân.

                         
24-11-2016
                   Nguyễn Đắc Công

(Ảnh sưu tầm trên mạng)

Bài họa:

                    CÔ ĐƠN 
Tháng năm lay lắt mãi âm thầm 
Nặng trĩu trong lòng rối cả tâm 
Gối ấm chăn êm buồn lẻ bóng 
Nhà cao giường rộng ước chung nằm 
Uyên ương phô sắc chờ tung cánh 
Loan phượng hòa tiêu muốn hóa thân 
Một chút tình con sao khó vậy ?
Bao giờ mới lại thấy ngày xuân ?! 
                       
Ngô Quốc Lộc

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Ngô Quốc Lộc với bài họa đồng cảm rất hay.Kính bác.

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

             CÔ ĐƠN 
Tháng năm lay lắt mãi âm thầm 
Nặng trĩu trong lòng rối cả tâm 
Gối ấm chăn êm buồn lẻ bóng 
Nhà cao giường rộng ước chung nằm 
Uyên ương phô sắc chờ tung cánh 
Loan phượng hòa tiêu muốn hóa thân 
Một chút tình con sao khó vậy ?
Bao giờ mới lại thấy ngày xuân ?! 
                       Ngô Quốc Lộc