Thơ vui:ĐỪNG GHEN BÓNG

Thơ vui:
            ĐỪNG GHEN BÓNG

 

   Tuổi này tấp tểnh bướm hoa chi
   Cảm súc trong thơ chớ có nghi
   Ra ý lời yêu là nghệ thuật
   Ghép câu tình tứ để chơi thi
   Khoảng xa vạn dặm hôn...hôn gió
   Cách trở ngàn cây thích...thích gì?
   Trên bảo dưới không...từng đã trải
   Hiểu sai ghen bóng để làm chi?


                                   23-6-2013

                            Nguyễn Đắc Công

 

Bài nguồn:

  ĐỪNG GHEN VỚI KẺ LÀM THƠ

 

   Nếu em ghen với kẻ làm thơ

   Trái tim chẳng bao giờ yên ổn

   Từ kẻ tuổi đời mới lớn

   Đến bậc đa đề cổ thụ cao xanh

   Khi làm thơ đều viết em, anh

   Và thơ tình … muôn thuở

   Kẻ làm thơ thường vậy đó !

   Lấy chuyện người, làm chuyện mình

   Trong tập thơ tràn ngập cuộc tình

   Riêng kẻ làm thơ

   Một mảnh vắt vai, thật khó

   Có thể được nhiều người mến mộ

   Còn yêu thì không

   Cái thú văn chương tao nhã vô cùng

   Xin em chớ buồn lòng, em nhé !

   Dẫu tình yêu trong thơ anh nhiều vô kể

   Nhưng chỉ Tình yêu anh dành cho em

   Mới đúng là đích thực. Ơi em !

                        Nguyễn Đức Đát

Bài họa:

 

                Ghen Nhầm

   Trời chiều gắng gượng để làm chi

   Trào phúng thơ tình chớ vội nghi

   Bút mực vơi nguồn chơi lục bát

   Câu từ cạn kiệt bước Đường thi

   Ong già rệu rã no ... no mắt

   Bướm trẻ rêu rao đói... đói gì?

   Trận mạc từng qua chừa lúc lão

   Ghen nhầm bóng gió giận hờn chi

                             Liêu Đình Bá

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Liêu Đình Bá với bài họa dí dỏm rất vui.

Liêu Đình Bá

Kình gửi anh Đắc Công bài họa

Ghen Nhầm

Trời chiều gắng gượng để làm chi

Trào phúng thơ tình chớ vội nghi

Bút mực vơi nguồn chơi lục bát

Câu từ cạn kiệt bước Đường thi

Ong già rệu rã no ... no mắt

Bướm trẻ rêu rao đói... đói gì?

Trận mạc từng qua chừa lúc lão

Ghen nhầm bóng gió giận hờn chi

                          Liêu Đình Bá