HOA SEN

                       HOA SEN
    (Họa bài VỊNH HOA SEN - Nguyễn Bình Xuyên)

 

      Rễ ngập trong bùn chẳng nhiễm tanh
      Nuôi mầm tinh túy lớn cho nhanh
      Cuống vươn mạnh mẽ nâng thân lá
      Phiến tỏa thanh cao nổi dáng cành
      Búp cánh trang đài xinh tựa mộng
      Sắc mầu rạng rỡ đẹp như tranh 
      Dâng đời thi vị hương thơm ngát
      Để tặng nhân gian hưởng phúc lành.


                                          8/8/2015
                                   Nguyễn Đắc Công

Bài xướng:

                  VỊNH HOA SEN

                    (Bát vỹ vần “anh”)

 

    Nước đục sục bùn  chẳng  thấy  tanh

    Ướm mầm  Sen nhú  cựa minh nhanh

    Lá  xòe  che  bóng  đâu  cần   nhánh

    Thân thăng vươn lên chả phải cành

    E   ấp   nụ   xinh   hình   tựa   ảnh

    Dập  dờn  hoa  đẹp  dáng  như  tranh

    Trăng trong  khoe sắc  mưa vừa tạnh

    Tình khúc dâng hương thơm ngọt lành

 

                             Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa:

                     VỊNH HOA SEN

                   (Bát vỹ vần “anh”)

 

     Giao hòa  đất  nước  chẳng  mùi  tanh

     Nuôi dưỡng  mầm Sen  ngó lớn nhanh

     Cuống thẳng vươn cao nào thấy nhánh

     Lá   tròn   xòe   rộng   có    đâu   cành

     Bông  cười  khoe  nhị  tươi  hình  ảnh

     Nụ  hé  ngậm  sương  đẹp  dáng  tranh

     Thích  ngắm  Quốc Hoa mưa mới tạnh

     Hương  thơm  lan  tỏa  ngát trong lành

 

                              Nguyễn Bình Xuyên

Ảnh của Công Nguyễn Đắc.

Nguyễn Đắc Công

Lới cảm ơn

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên đã đưa bài xướng sang cho đồng bộ.Thân mến

Nguyễn Bình Xuyên

Sửa lỗi

Đắc Công sửa giúp câu 4;     chẳng  =  chả (Tôi thuận mồm gõ sai)

Cảm ơn Đắc Công.  Từ sáng đến giờ tôi mới vào được  vnvweblogs nên phúc đáp chậm, thông cảm nhé.

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài Xướng

VỊNH HOA SEN

(Bát vỹ vần “anh”)

 

Nước đục sục bùn  chẳng  thấy  tanh

Ướm mầm  Sen nhú  cựa minh nhanh

Lá  xòe  che  bóng  đâu  cần   nhánh

Thân thăng vươn lên chẳng phải cành

E   ấp   nụ   xinh   hình   tựa   ảnh

Dập  dờn  hoa  đẹp  dáng  như  tranh

Trăng trong  khoe sắc  mưa vừa tạnh

Tình khúc dâng hương thơm ngọt lành

 

Nguyễn Bình Xuyên

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Bác Nguyễn Bình Xuyên đưa bài xướng ban đầu lên đây nhé vì bài gốc của bác lúc họa thơ đã không còn ví Blogs cũ đã mất dữ liệuCảm ơn bác

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài Phúc Họa

Cảm ơn Đắc Công đã họa thơ.

Xin góp bài phúc họa cho rôm rả

 

VỊNH HOA SEN

(Bát vỹ vần “anh”)

 

Giao hòa  đất  nước  chẳng  mùi  tanh

Nuôi dưỡng  mầm Sen  ngó lớn nhanh

Cuống thẳng vươn cao nào thấy nhánh

Lá   tròn   xòe   rộng   có    đâu   cành

Bông  cười  khoe  nhị  tươi  hình  ảnh

Nụ  hé  ngậm  sương  đẹp  dáng  tranh

Thích  ngắm  Quốc Hoa mưa mới tạnh

Hương  thơm  lan  tỏa  ngát trong lành

 

Nguyễn Bình Xuyên

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25160','cpsgnjsk8agdotbs1uqojefga1','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 17:15:58','/a301350/hoa-sen.html')