QUẢ THỊ

              QUẢ THỊ

 

Thị của em này thích lắm cơ

Một chùm hai quả đẹp như mơ

Mịn màng da dẻ xăn căng mọng

Mũm mĩm hình hài láng óng tơ

Đương độ ngát thơm tìm khách tặng

Vừa tầm dịu ngọt kén người đưa

Ai người quân tử xin mời đến

 Mơn mởn quà tiên sẽ đón chờ

 

                           8-10-2012

                     Nguyễn Đắc Công

Hình ảnh nội tuyến 1

Bài họa:

                                THỊ TIÊN

                               ( Bát vĩ vận "ơ" )

                     Quả thị đang nhìn rất thích cơ

                     Chùm đôi hiển hiện phải đâu mơ

                     Da non ấm áp vừa tay mợ

                     Vỏ mỏng săn mềm đượm ánh tơ

                     Toả ngát hương thơm khi để hở

                     Cho đầy nhựa sống lúc làm thơ

                     Quà tiên hãy chỉ dành riêng vợ

                     Chối mọi người thương với kẻ chờ

                                               Trần Quang Tuân
 

                      QUẢ THỊ NHÀ EM

                 Thị này thơm lựng chín rồi cơ

                 Hai quả đợi chàng thiếp ước mơ

                  Lủng lẳng trên cây hình nét nhộng

                  Đẫy đà dưới gốc đẹp đường tơ

                  Hài lòng tài tử khi trao tặng

                  Ngưỡng mộ giai nhân lúc muốn đưa

                  Mơn mởn căng tràn tuôn nhựa sống

                   Mê man đắm đuối những ai chờ.

                                                      Liêu Đình Bá

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn bác Liêu Đình Bá với bài họa thạt là hay'

Liêu Đình Bá

Kính gửi anh Đắc Công bài họa

QUẢ THỊ NHÀ EM

Thị này thơm lựng chín rồi cơ

Hai quả đợi chàng thiếp ước mơ

Lủng lẳng trên cây hình nét nhộng

Đẩy đà dưới gốc đẹp đường tơ

Hài lòng tài tử khi trao tặng

Ngưỡng mộ giai nhân lúc muốn đưa

Mơn mỡn căng tràn tuôn nhựa sống

Mê man đắm đuối những ai chờ

Liêu Đình Bá

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn Quang Tuân với bài họa thật vui.Thân mến,

Trần Quang Tuân

THỊ TIÊN

THỊ TIÊN

( Bát vĩ vận "ơ" )

Quả thị đang nhìn rất thích cơ

Chùm đôi hiển hiện phải đâu mơ

Da non ấm áp vừa tay mợ

Vỏ mỏng săn mềm đượm ánh tơ

Toả ngát hương thơm khi để hở

Cho đầy nhựa sống lúc làm thơ

Quà tiên hãy chỉ dành riêng vợ

Chối mọi người thương với kẻ chờ

Trần Quang Tuân