NÓN BUỒN

"Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng"
                                         (CA DAO)
 

                 NÓN BUỒN

      (Chia sẻ cùng thi nhân quả phụ HT)
 
       Chiếc nón ngày qua nhớ một thời
       Đã từng che chở nét xinh tươi
       Khuôn trăng rạng rỡ hoa bừng nở
       Nét ngọc long lanh mắt sáng ngời
       Những tưởng trời yên cùng gió lặng
       Đâu ngờ bão nổi để quai rơi
       Mong người buộc lại dây hồng thắm
       Để khỏi chênh chao trước cuộc đời.
 
                                     6-3-2016
                             Nguyễn Đắc Công
Bài họa:
 
         NÓN KHÔNG QUAI

 

Chung chiêng nón lá nhớ về thời

Quai tím tô thêm nét mặt tươi

Tròn vạnh như trăng rằm tỏa sáng

Nuột nà tựa ngọc bích trong ngời

Phong ba bão táp mà sao chặt

Gió bấc mưa phùn lại tuột rơi

Quai đứt chông chênh tay cố giữ

Liêu xiêu gắng bước giữa đường đời…

 

                      Lê Trường Hưởng

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn chị Minh Tâm ghé thăm và cảm tác.Thân mén

Minhtamhp

họa nửa

CHIẾC NÓN

Chiếc nón ngỡ như đã lỗi thời

Hóa còn duyên thắm vẫn xinh tươi

Nghiêng nghiêng e ấp che khuôn nguyệt

ghé ghé hồn nhiên giấu nụ ngời

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa đồng cảm sâu sắc. Kính bác

Lê Trường Hưởng

Nón không quai

NÓN KHÔNG QUAI

 

Chung chiêng nón lá nhớ về thời

Quai tím tô thêm nét mặt tươi

Tròn vạnh như trăng rằm tỏa sáng

Nuột nà tựa ngọc bích trong ngời

Phong ba bão táp mà sao chặt

Gió bấc mưa phùn lại tuột rơi

Quai đứt chông chênh tay cố giữ

Liêu xiêu gắng bước giữa đường đời…

 

Lê Trường Hưởng